Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Κρήνη. Άγιος Γεώργιος, Κυνίδαρος

Κρήνη. Άγιος Γεώργιος, Κυνίδαρος
Portfolio
Μαρμάρινο τέμπλο. Αγία Σοφία, Τρίποδες Θύρωμα, Χώρα Κρήνη. Άγιος Γεώργιος, Κινίδαρος Μαρμάρινο τραπέζι με ξυλόγλυπτο ομφαλό Ομφάλιο. Μονή Χρυσοστόμου, Αγία Θεοκτίστη Ολόγλυφη μαρμάρινη αλυσίδα