Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Δράσεις

Συνεργασία με το Philema Tours

Συνεργασία με το Philema Tours

Σε συνεργασία με τη "Philema Food Tours" διοργανώνονται επισκέψεις ολιγάριθμων γκρουπ στο λατομείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε "ALL THE MARBLE"διαβάστε περισσότερα »

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης