Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Φωτισμός

Το Ναξιακό Μάρμαρο λέγεται «Κρυσταλλίνα» εξαιτίας των κρυστάλλων που το καθιστούν διάφανο και συγχρόνως αντανακλούν το φως. Αυτό συμβαίνει χάρη στο χαλαζία που περιέχει το Ναξιακό Μάρμαρο.

Οι αρχαίοι Έλληνες εντόπισαν αυτή την ιδιότητα του Ναξιακού Μαρμάρου και το χρησιμοποίησαν για να στεγάσουν ναούς ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ.. Λεπτά κεραμίδια φτιαγμένα από Ναξιακό Μάρμαρο επέτρεπαν τη διέλευση του ηλιακού φωτός, προσφέροντας ένα φυσικό φωτισμό στο εσωτερικό των ναών.

Σύμφωνα με τον Παυσανία «…το επινόησε ένας Νάξιος Βύζης, του οποίου λένε πως είναι στη Νάξο τα αγάλματα με την επιγραφή: "Νάξιος Ευεργός με γένει Λητούς πόρε, Βύζεω / παις, ος πρώτιστος τεύξε λίθου κέραμον"…»

«τὸ δὲ εὕρημα ἀνδρὸς Ναξίου λέγουσιν εἶναι Βύζου,
οὗ φασιν ἐν Νάξῳ τὰ ἀγάλματα ἐφ' ὧν ἐπίγραμμα εἶναι
Νάξιος Εὔεργός με γένει Λητοῦς πόρε, Βύζεω
παῖς, ὃς πρώτιστος τεῦξε λίθου κέραμον.»
Παυσανία Ελλάδος Περιήγησης – Ηλιακών Α. V.10.3

OTO marble light sample2500 χρόνια μετά, μέσα από την OTO marble light επαναφέρουμε την ξεχασμένη χρήση του Ναξιακού Μαρμάρου ως μέσου μετάδοσης του φωτός.
OTO marble light logo