Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Κυκλαδίτικα Ειδώλια, 2004

Κυκλαδίτικα Ειδώλια, 2004

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 318/110/30 cm
260/150/30 cm

Portfolio
Light-spiral Βάρκα Τυλιγμένος Κύκλος Κυκλαδίτικα Ειδώλια Leibchen