Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Éric Alcyon

This work is a game played between three different levels of time : past, present, future.

It mixes the past, the present and the future. The high piece of marble, as maybe the location in Naxos (Greece), is an evocation of the ancient high Greek culture. The shape is a modern and contemporary form of art work. The raw piece of marble is waiting for a possible new work on it in a suitable future.

In these ways this piece of marble reminds us of the past in our present and at the same time is standing there for a possible future artistic transformation. This work plays with the co-presence of the three different stratum of time: past, present, future.

Για περισσότερες πληροφορίες και έργα, ανατρέξτε στον προσωπικό του δικτυακό τόπο ή στην σελίδα του στο Facebook.

Portfolio
Marbre – 2012 Marbre – 2012 Marbre – 2012 Marbre – 2012 Marbre – 2012 Marbre – 2012