Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νάξου και οργάνωση Εκπαιδευτικών Εκδρομών στο Λατομείο (2007)

Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να αναδείξει, το διάσημο πλέον, Ναξιώτικο Μάρμαρο όχι μόνο ως ένα άριστης ποιότητας οικοδομικό–κατασκευαστικό υλικό, αλλά επιπλέον ως μέσο για την πραγματοποίηση έργων μαρμαρογλυπτικής τέχνης.

Ταυτόχρονα κάνουμε προσπάθειες προκειμένου να φέρουμε σε επαφή τους κατοίκους της Νάξου και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, με τη διαδικασία της εξόρυξης προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά κάτι που συμβαίνει ουσιαστικά δίπλα τους αλλά για το οποίο γνωρίζουν ελάχιστα.

Τέλος δίνουμε έμφαση στο ρόλο που έχει διαδραματίσει, αλλά και συνεχίζει να διαδραματίζει, η εξόρυξη του μαρμάρου στη ζωή της Νάξου από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.

Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων μας την Άνοιξη του 2007 σε συνεργασία με τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΙΩΝ» τυπώνεται και διανέμεται σε όλα τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νάξου εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Το έντυπο παρουσιάζει τον Κυκλαδικό Πολιτισμό με ελκυστικό τρόπο για τα παιδιά και ταυτόχρονα αποτελεί πρόσκληση για την έκθεση «Από τα κυκλαδικά ειδώλια στα αερόπλαστα του μέλλοντος» στον Πύργο Μπαζαίου.

Εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Ο κατάλογος της έκθεσης

Στη συνέχεια και μετά από πρόσκληση προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νάξου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές στο λατομείο μας στη θέση Ψαρόγκρεμνα-Ζας Κυνιδάρου Νάξου.

Στιγμές από την επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Νάξου

Στιγμές από την επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Νάξου

Ο Γιάννης Καρποντίνης επιδεικνύει παλιές...

και νέες μεθόδους εξόρυξης

« Πίσω στις Δράσεις