Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Συνεργασία με το Philema Tours

Σε συνεργασία με τη "Philema Food Tours" διοργανώνονται επισκέψεις ολιγάριθμων γκρουπ στο λατομείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε "ALL THE MARBLE"

« Πίσω στις Δράσεις