Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Πληθώρα, 2008

Πληθώρα, 2008

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29/38/19cm

Portfolio
Apparence Χορός Κυκλαδικό Ι Πληθώρα Φλόγα Ειδώλιο (Κλειώ)